Software- og IT-projekter

Når det er vigtigt

Worthwhile IT leverer specialløsninger inden for IT og software. Vi fokuserer på produkter, der matcher kundens individuelle behov

Software- og IT-projekter er forskellige med hensyn til størrelse, kompleksitet, krav til ydelse, sikkerhed og kvalitet. Vi finder den løsning, der passer til din forretning

IT og software er en uundgåelig del af hverdagen, uanset hvilken branche man befinder sig i. Meget kan ikke – eller kun dårligt – lade sig gøre uden digitale teknologier, men for de fleste firmaer er IT-teknologi ikke et kerneprodukt

Digitale teknologier et middel til at opfylde specifikke behov og ikke et mål i sig selv

Worthwhile IT hjælper med at finde, udvikle og implementere den bedste løsning for dig, hvad enten projektet udspringer af krav udefra, skal understøtte den eksisterende forretning eller skal åbne nye forretningsområder

Det er afgørende, at vores kunder oplever, at det var indsatsen og udgifterne værd, når vi har gennemført et projekt

Ydelser

Vi er stolte af at kunne levere fulde IT- og softwareprojekter fra start til slut, men vi leverer selvfølgelig også alle et projekts delydelser hver for sig

For en specialudviklet løsning, et standardsystem eller et standardsystem med tilpasninger vil forskellige ydelser være relevante

Vi kan levere en buket af delydelser f.eks. projekthåndtringen: Afklaring af krav, etablering af tids- og budgetrammer, projektledelse samt ibrugtagningstest
Hvis kunden selv eller en samarbejdspartner står for udviklingen, kan vi supplere med udviklingsressourcer

Vi kan også fungere som sparringspartner for dig under kravsafklaring og forhandling med en anden leverandør f.eks. ved vurdering af tids- og budgetrammer, teknologier, arkitektur og omfang af ibrugtagningstest

Lad os tage en snak om vores muligheder for at hjælpe dig i DIN forretning - det koster ikke noget. Et godt råd er altid gratis hos os

Projekt

Vi håndterer IT- og softwareprojekter fra ide til ibrugtagning. Hvad enten projektet udføres med vores specialister eller kundens egne medarbejdere

Arkitektur

IT-arkitektur har adskillige lag. Systemerne skal passe ind i forretningsgangen. Komponenter skal forbindes, så data flyder kontrolleret og sikkert. Softwaren skal understøtte funktion, sikkerhed og vedligeholdelse. Den daglige drift skal være stabil og simpel

Sikkerhed

IT- og softwaresikkerhed skal håndteres både i firmaets organisation, netværk og applikationer – ikke mindst nu under GDPR-forordningen. Vi rådgiver og hjælper med implementeringen – og bygger sikre applikationer

Udvikling

Vi udvikler software både i regi af fulde start-til-slut-projekter og som dele af kundens egne interne projekter – også hvis der blot er behov for ressourcer til supplering af interne udviklingsteams

Kontakt

   Finsensgade 59, 1.th., 8200 Århus N

    [email protected]

   +45 89 88 08 72

- Et godt råd er altid gratis
Worthwhile IT - Logo

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide

  • at du kan kontakte os som dataansvarlige på email [email protected]
  • at vores formål med at behandle dine oplysninger kan være salg, service, markedsføring og lignende
  • at oplysningerne ikke videregives til andre
  • at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EØS eller på forskellig vis er godkendte af EU-Kommissionen
  • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet
  • at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrerede kundeforholdet, ikke slettes
  • at tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formueretslige krav er afsluttede/forældede
  • at du har ret til at klage til Datatilsynet: datatilsynet.dk

Vi henviser i øvrigt til vores Cookie– og Privatlivspolitik.